Γιατί η ποίηση έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα…