ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ