"Η βιβλιοθήκη είναι η φαρμακαποθήκη της ψυχής."— Anonymous